Mesafeli Satış Sözleşmesi

Kişisel Verilerin Korunması

Taraflar

SATICI

Ünvanı : www.teknikeffect.com

Adresi : Nilüfer/BURSA, TÜRKİYE

Telefon : –

E-posta Adresi : iletisim@teknikeffect.com

Alıcı

www.teknikeffect.com web adresi üzerinden sunulan hizmet, satın almak için ödeme yapmış olan kişi ve kişiler. (İçeriğin devamında bu kişilerden “Alıcı” olarak bahsedilecektir.)

Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.teknikeffect.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 Tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenerek yerine getirilmesidir.

Satılan Ürünün Detayları ve Özellikleri

Web sitesi üzerinde yer alan, sunulan hizmetlerin ve ürünlerin temel özellikleri www.teknikeffect.com adresinde ilgili başlıklar altında yer almaktadır. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Sözleşme Konusu mal yada hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki web sitesinde net olarak ifade edilmektedir.

Hizmet Kapsamı

 • SEO Danışmanlığı
 • Web Tasarım
 • Sosyal Medya Hizmetleri
 • Grafik Tasarım
 • İçerik Yönetimi
 • Dijital Pazarlama
 • Video, Prodüksiyon

Ek olarak, ilave hizmetler bulunmaktadır. Hizmetlerin tamamı, detaylı şekilde www.teknikeffect.com web adresi üzerinde açıklanmıştır.

Hizmet Kapsamı & Hizmetin Teslimi ve Ödeme

www.teknikeffect.com üzerinden anlaşılan çalışma şekli ve hizmet dahilinde alınan ücret ile birlikte, belirtilen sürede tamamlanan hizmetler, ALICI’ya web sitesi, mail vb. tercih ettiği iletişim aracılığıyla iletilmektedir.
www.teknikeffect.com üzerinde verilen hizmetler sebebiyle doğan vergi masrafları, ALICI’ya aittir. Yapılacak ödemeler, havale yada kredi kartı kartı ile alınacağından ötürü ALICI’ya herhangi bir gecikme faizi yansıtılamaz.

Dikkate Alınacak Genel Hükümler

 • ALICI, www.teknikeffect.com web adresi üzerinde, sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.
 • SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.
 • Ürünün teslimatı için işbu satış Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 • Kural olarak, tüm hizmet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15-ğ ve 15-h maddelerine istinaden satın aldığınız hizmetlere dair cayma hakkınız bulunmamaktadır.
 • Kişisel bilgilerinizin www.teknikeffect.com ile paylaşılmasını istemez iseniz, hizmeti satın almadan önce, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Beyanını” dikkatlice okumanız gerekmektedir.

Alıcı'nın Cayma Hakkı

ALICI; Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde, süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. ALICI’nın çeşitli nedenlerle hizmeti almaktan vazgeçmesi durumunda, hizmetin gerçekleşeceği tarihten en az 2 iş günü öncesinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen hizmetin faturası, (İade edilmek istenen hizmetin faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) b) Cayma hakkını kullanırken belirtilen dilekçe, c) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. d) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen Alışveriş çeki kullanabilme tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan Alışveriş çeki tutarı iptal edilir.

Cayma Hakkının Geçerli Olmadığı Durumlar

ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, özel hizmet kapsamında sunmuş olduğumuz hizmetler.

Yetkili Mahkeme: İşbu Sözleşmeden ve/veya hizmet satın alma işlemlerinden dolayı herhangi bir ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlığı öncelikle müşterilerimizle sulhen gidermeye çalışmak temel hedefimizdir. Buna karşın, sulh ile çözülemeyen durumlarda, sitemizden hizmet satın alan siz tüketicilerin, olası sorunlarını ilgili mevzuatta yayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine götürebileceğini bilmenizi isteriz. Ayrıca, sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda Bursa Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını belirtiriz.